Ds. S. Maljaars - 1 Korinthe 15 : 8 - 10

Afspelen

Christus’ verschijning aan Paulus

1 Korinthe 15 :8 tot 10
18-5-2011
wonderlijk (8)
verootmoedigend (9)
vruchtdragend (10)

1 Korinthe 15 : 8 - 10

1 Korinthe 15
8
En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.
9
Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.
10
Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.

Delen & Download

Download preek