Ds. H. Paul - Filippenzen 3 : 10 - 11

Afspelen

Onderwerp

Filippenzen 3 :10 tot 11
22-4-2012

Filippenzen 3 : 10 - 11

Filippenzen 3
10
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;
11
Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.

Delen & Download

Download preek