Ds. D. Hakkenberg - Markus 1 : 23 - 25

Jezus' almacht over de onreine geest

Markus 1 :23 tot 25
Hoe Hij predikt
Welk verzet Hij ontmoet
Welke kracht Hij oefent
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 1)

Markus 1 : 23 - 25

Markus 1
23
En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit,
24
Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.
25
En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst