Ds. R. Boogaard - Handelingen 11 : 23

Barnabas' komst te Antiochië

Handelingen 11 :23
Wat hij bij zijn komst aanschouwt
Wat hij met zijn vermaning beoogt
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 11)

Handelingen 11 : 23

Handelingen 11
23
Dewelke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst