Ds. A. Schreuder - Mattheüs 24 : 37 - 39

Verharding als voorteken van de wederkomst

Mattheüs 24 :37 tot 39
Het karakter van de verharding
Het oordeel van de verharding
De ontkoming aan de verharding

MattheĆ¼s 24 : 37 - 39

Mattheüs 24
37
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38
Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39
En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst