Ds. R. Kattenberg - Zefanja 2 : 1 - 2

Afspelen

Onderwerp

Zefanja 2 :1 tot 2
23-10-2011
Het vierde Godswoord door de mond van de profeet Zefanja, een Boodschap aan de lustelozen

Zefanja 2 : 1 - 2

Zefanja 2
1
Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!
2
Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.

Delen & Download

Download preek