Ds. D. Rietdijk - Numeri 11 : 29

Het pinksterverlangen van Mozes

Numeri 11 :29
De gave van de Geest
De gestalte van Christus
Het gebed om de Pinkstergeest
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 24)

Numeri 11 : 29

Numeri 11
29
Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst