Ds. J.J. van Eckeveld - Zondag 19 0

De verhoogde Christus

Hij zit aan de rechterhand Gods
Hij waakt over Zijn gemeente
Hij komt weder ten oordeel

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst