Ds. L. Terlouw - 1 Korinthe 15 : 19 - 20

Afspelen

Christus' opstanding van levensbelang

1 Korinthe 15 :19 tot 20
12-4-2009

1 Korinthe 15 : 19 - 20

1 Korinthe 15
19
Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Delen & Download

Download preek