Ds. R. Boogaard - Handelingen 2 : 1 - 4

De uitstorting van de Heilige Geest

Handelingen 2 :1 tot 4
Wanneer de Heilige Geest is uitgestort
Hoe de Heilige Geest is uitgestort
In welke mate de Heilige Geest is uitgestort

Handelingen 2 : 1 - 4

Handelingen 2
1
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2
En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst