Ds. B. van der Heiden - Mattheüs 21 : 4 - 5

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 21 :4 tot 5
18-3-2012
Troost boodschap voor de gemeente Gods aangaande haar Koning

MattheĆ¼s 21 : 4 - 5

Mattheüs 21
4
Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende:
5
Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

Delen & Download

Download preek