Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 53 : 6 - 7

Afspelen

De lijdende Knecht des Heeren

Jesaja 53 :6 tot 7
3-2-2013

Jesaja 53 : 6 - 7

Jesaja 53
6
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
7
Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Delen & Download

Download preek