Ds. D.W. Tuinier - Handelingen 1 : 14

Het gemeenschappelijke gebed om de Heilige Geest

Handelingen 1 :14
Smekend bidden om de Heilige Geest
Volhardend bidden om de Heilige Geest
Eendrachtig bidden om de Heilige Geest

Handelingen 1 : 14

Handelingen 1
14
Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst