Ds. W. Visscher - Markus 3 : 31 - 34

Afspelen

Onderwerp

Markus 3 :31 tot 34
16-2-2012

Markus 3 : 31 - 34

Markus 3
31
Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem.
32
En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders daar buiten zoeken U.
33
En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders?
34
En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.

Delen & Download

Download preek