Ds. A.B. van der Heiden - Jeremia 14 : 7 - 8

Onderwerp

Jeremia 14 :7 tot 8
Het gebed van Jeremia op de boete- en bededag in Jeruzalem
Zijn belijdenis van zonde en schuld voor God
Zijn ootmoedig en indringend pleiten op de Naam des Heeren

Jeremia 14 : 7 - 8

Jeremia 14
7
Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.
8
O Israels Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst