Ds. A. Elshout - 1 Kronieken 4 : 9 - 10

Jabez die de God van Israël aanroept

1 Kronieken 4 :9 tot 10
Een opmerkelijk onderscheid
Een opmerkelijk feit
Een opmerkelijk profijt
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 4)

1 Kronieken 4 : 9 - 10

1 Kronieken 4
9
Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard.
10
Want Jabez riep den God Israels aan, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte! En God liet komen, wat hij begeerde.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst