Ds. R. Kattenberg - Zefanja 1 : 2 - 7

Afspelen

Onderwerp

Zefanja 1 :2 tot 7
25-9-2011
Het eerste Godswoord door de mond van de profeet Zefanja

Zefanja 1 : 2 - 7

Zefanja 1
2
Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE.
3
Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE.
4
En Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda, en tegen alle inwoners van Jeruzalem; en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal, en den naam der Chemarim met de priesters;
5
En die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham;
6
En die terugkeren van achter den HEERE; en die den HEERE niet zoeken, en vragen naar Hem niet.
7
Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

Delen & Download

Download preek