Ds. A. Elshout - Psalmen 106 : 4 - 5

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 106 :4 tot 5
Een ootmoedig gebed in een kwade tijd om het goede van Gods uitverkorenen
Het gedenken aan ons van God
Het bezoeken van ons door God
Het roemen door ons in God
Deze biddagpreek brengen we u graag opnieuw onder de aandacht.

Psalmen 106 : 4 - 5

Psalmen 106
4
Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil;
5
Opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de blijdschap Uws volks; opdat ik mij beroeme met Uw erfdeel.

Delen & Download

Download preek