Ds. J.W. Verweij - Markus 6 : 17 - 20

Afspelen

Onderwerp

Markus 6 :17 tot 20
10-2-2010
De prediking van Gods genade door Johannes de Dopen aan het hof van Herodus keert terug

Markus 6 : 17 - 20

Markus 6
17
Want dezelve Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen, en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had.
18
Want Johannes zeide tot Herodes: Het is u niet geoorloofd de huisvrouw uws broeders te hebben.
19
En Herodias legde op hem toe; en wilde hem doden, en konde niet;
20
Want Herodes vreesde Johannes, wetende, dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde; en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaarne.

Delen & Download

Download preek