Ds. W. Visscher - Mattheüs 27 : 41 - 42a

De bespotting van Jezus

Mattheüs 27 :41 tot 42a
Wie er spotten
Hoe er gespot wordt
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 29)

MattheĆ¼s 27 : 41 - 42a

Mattheüs 27
41
En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden:
42
Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst