Ds. D. Rietdijk - Johannes 13 : 27 en 30

De ontmaskering van de verrader

Johannes 13 :27 en 30
De voleinding van het kwaad
Overgegeven tot het kwaad
Het volbrengen van het kwaad
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 30)

Johannes 13 : 27 en 30

Johannes 13
27
En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk.
28
En dit verstond niemand dergenen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide.
29
Want sommigen meenden, dewijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop, hetgeen wij van node hebben tot het feest, of, dat hij den armen wat geven zou.
30
Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst