Ds. Th. van Stuijvenberg - Mattheüs 27 : 46

Van God verlaten

Mattheüs 27 :46
De aard van Christus' lijden
De vrucht of het doel van Christus' lijden
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 11)

MattheĆ¼s 27 : 46

Mattheüs 27
46
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst