Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 20 : 26 - 28

Onderwerp

Johannes 20 :26 tot 28
De verschijning van de opgestane Christus aan Thomas
De opzoekende liefde van Jezus
De vriendelijke terechtwijzing aan Thomas
Het toe-eigenend geloof van Thomas
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 3)

Johannes 20 : 26 - 28

Johannes 20
26
En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst