Ds. B. Labee - Ezechiël 9 : 8b

Afspelen

Het visioen van het oordeel over Jeruzalem

Ezechiël 9 :8b
10-3-2010

Ezechiƫl 9 : 8b

Ezechiël 9
8
Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden, en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel, en riep, en zeide: Ach, Heere HEERE, zult Gij al het overblijfsel van Israel verderven, met Uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem?

Delen & Download

Download preek