Ds. A. Vergunst - Openbaring 7 : 14 - 15

Afspelen

Een blik welke Johannes mag slaan in de hemel

Openbaring 7 :14 tot 15
13-11-1973
Wie daar zijn
Het werk wat ze daar doen
Zondag na overlijden van ds. G. Schipaanboord, de predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid.

Openbaring 7 : 14 - 15

Openbaring 7
14
En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
15
Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

Delen & Download

Download preek