Ds. W. Silfhout - Ruth 2 : 13

Afspelen

Een ootmoedige bede om genade

Ruth 2 :13
12-9-2010

Ruth 2 : 13

Ruth 2
13
En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het hart uwer dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk een uwer dienstmaagden.

Delen & Download

Download preek