Ds. D.W. Tuinier - Zondag 28 0

Het sacrament van het Heilig Avondmaal

Vermanen en verzekeren
Bevel en belofte
Aannemen en verenigen
Inzetten en instellen

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst