Ds. L. Terlouw - 1 Thessalonicenzen 4 : 16 - 17

Afspelen

De dag van Christus' toekomst

1 Thessalonicenzen 4 :16 tot 17
23-11-2011

1 Thessalonicenzen 4 : 16 - 17

1 Thessalonicenzen 4
16
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Delen & Download

Download preek