Ds. A. Elshout - Johannes 18 : 23 - 25

Onderwerp

Johannes 18 :23 tot 25
Het lijden van de Heere Jezus in de zaal van de hogepriester Kajafas
Het lijden werd veroorzaakt door een hogepriesterlijke ondervraging
Het lijden werd verzwaard door een smadelijke mishandeling
Het lijden werd ook nog verzwaard door een smartelijke verloochening
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 17)

Johannes 18 : 23 - 25

Johannes 18
23
Jezus antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade; en indien wel, waarom slaat gij Mij?
24
(Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.)
25
En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst