Ds. P. Mulder - 1 Koningen 19 : 4 - 5

Afspelen

Elia op de vlucht

1 Koningen 19 :4 tot 5
14-10-2009

1 Koningen 19 : 4 - 5

1 Koningen 19
4
Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
5
En hij leide zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet;

Delen & Download

Download preek