Ds. R. Kattenberg - Lukas 9 : 21 - 22

Het lijden van de Zoon des mensen

Lukas 9 :21 tot 22
In zijn breedte
In zijn diepte
In zijn hoogte
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 17)

Lukas 9 : 21 - 22

Lukas 9
21
En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;
22
Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst