Ds. J.J. van Eckeveld - Handelingen 24 : 25

Later, het woord van Felix

Handelingen 24 :25
Felix sprak dit na een indringende prediking
Felix sprak dit bij een diepe indruk
Felix sprak dit in een verschrikkelijk antwoord

Handelingen 24 : 25

Handelingen 24
25
En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst