Ds. R.A.M. Visser - Genesis 3 : 15

Afspelen

De moederbelofte

Genesis 3 :15
27-11-2011
Bed. H.D.

Genesis 3 : 15

Genesis 3
15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Delen & Download

Download preek