Ds. A.J. de Waard - Lukas 1 : 13

Afspelen

Onderwerp

Lukas 1 :13
20-12-2009
Bed. Heilige Doop

Lukas 1 : 13

Lukas 1
13
Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

Delen & Download

Download preek