Ds. J.S. van der Net - 1 Johannes 2 : 18a

De boodschap van de laatste ure

1 Johannes 2 :18a
Een boodschap van grote zaligheid
Een boodschap van ernstige waarschuwing
Een boodschap van rijke troost
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 4)

1 Johannes 2 : 18a

1 Johannes 2
18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst