Ds. J.S. van der Net - Jeremia 31 : 15 - 17

Afspelen

Onderwerp

Jeremia 31 :15 tot 17
9-10-2011
Israëls ellende en Gods ontferming in de ballingschap
Geen hoop
Toch hoop

Jeremia 31 : 15 - 17

Jeremia 31
15
Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn.
16
Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen.
17
En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.

Delen & Download

Download preek