Ds. J. Driessen - Lukas 2 : 7b

Geen plaats in de herberg

Lukas 2 :7b
De ellende waarin de wereld verzonken is
De vloek waarmee Christus beladen is
Het heil waarmee Gods volk gezegend is
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 2)

Lukas 2 : 7b

Lukas 2
7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst