Ds. J. IJsselstein - Markus 5 : 33

Afspelen

Onderwerp

Markus 5 :33
30-11-2008
Gods werk verheerlijkt in het leven van de bloedvloeiende vrouw

Markus 5 : 33

Markus 5
33
En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.

Delen & Download

Download preek