Ds. R.A.M. Visser - Genesis 12 : 8

Afspelen

Abrahams verblijf in Egypte

Genesis 12 :8
2-10-2011

Genesis 12 : 8

Genesis 12
8
En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den HEERE een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan.

Delen & Download

Download preek