Ds. J.S. van der Net - Ezechiël 20 : 37

Gods verkiezende genade

Ezechiël 20 :37
De tellende Leviet
Het getelde schaap
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 6)

Ezechiël 20 : 37

Ezechiël 20
37
En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst