Ds. J.S. van der Net - Efeze 5 : 14

De wekroep van de opgestane Christus

Efeze 5 :14
Een ernstige roepstem
Een heerlijke belofte
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 1)

Efeze 5 : 14

Efeze 5
14
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst