Ds. B. van der Heiden - Openbaring 2 : 4 - 5

Afspelen

Christus brief aan de gemeente van Efeze

Openbaring 2 :4 tot 5
19-11-2009

Openbaring 2 : 4 - 5

Openbaring 2
4
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
5
Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.

Delen & Download

Download preek