Ds. C.G. Vreugdenhil - Zondag 41 0 : 3/4

Afspelen

Onderwerp

Zondag 41 0 :3/4
21-8-2011
preek 3 van 4

Zondag 41 : 3/4

ZONDAG

41 Vr.

108 . Wat leert ons het zevende gebod?Antw. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten. Vr.

109 . Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?Antw. Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat den mens daartoe trekken kan.

Delen & Download

Download preek