Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 5 : 10 - 11

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 5 :10 tot 11
11-9-2011

Romeinen 5 : 10 - 11

Romeinen 5
10
Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.
11
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Delen & Download

Download preek