Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 5 : 1 - 5

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 5 :1 tot 5
4-9-2011

Romeinen 5 : 1 - 5

Romeinen 5
1
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
2
Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
3
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;
4
En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;
5
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Delen & Download

Download preek