Ds. M. Golverdingen - 1 Koningen 10 : 6 - 7

Salomo en de koningin van Scheba

1 Koningen 10 :6 tot 7
Zij hoort het gerucht van de koning
Zij beproeft de wijsheid van de koning
Zij roemt de heerlijkheid van de koning
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 2)

1 Koningen 10 : 6 - 7

1 Koningen 10
6
En zij zeide tot den koning: Het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid.
7
Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben, en mijn ogen dat gezien hebben; en zie, de helft is mij niet aangezegd; gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst