Ds. D. Rietdijk - Jesaja 44 : 3 - 5

Onderwerp

Jesaja 44 :3 tot 5
De belofte van de hemelse Landman inzake de komst van de Heilige Geest
De wateren van de Geest
De vruchtbaarheid van de Geest
Het kenmerk van de Geest
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 1)

Jesaja 44 : 3 - 5

Jesaja 44
3
Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
4
En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.
5
Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israel.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst