Ds. D.W. Tuinier - Johannes 7 : 37 - 39a

Afspelen

Het levende water van de Geest

Johannes 7 :37 tot 39a
25-9-2011

Johannes 7 : 37 - 39a

Johannes 7
37
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
38
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
39
(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Delen & Download

Download preek