Ds. R. Kattenberg - Lukas 2 : 7m

De kribbe in het licht van het kruis

Lukas 2 :7m
De kribbe, het begin van Jezus' kruis
De kribbe, het teken van Jezus' kruis
De kribbe, het Evangelie van Jezus' kruis

Lukas 2 : 7m

Lukas 2
7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst