Ds. A.T. Vergunst - Deuteronomium 7 : 6

Afspelen

Gods Volk

11-9-2011

Deuteronomium 7 : 6

Deuteronomium 7
6
Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.

Delen & Download

Download preek